Wagi analityczne
Wagi przemysłowe
Wzorce dużej masy i odważniki
WAGOTECHNIKA

ul. Puławska 25/u7
20-051 Lublin

kom: 697 888 094
e-mail: info@wagotechnika.pl
menu - wagi samochodowe

Budowa oraz zasada działania wag elektronicznych

Czy ktoś z Państwa zastanawiał się kiedyś w jaki sposób działa waga elektroniczna? Aby poznać mechanizm działania takiej wagi należy zrozumieć w jaki sposób wyznacza ona masę. Otóż waga elektroniczna jest urządzeniem, w którym najistotniejszą rolę w wyznaczaniu masy odgrywają następujące elementy:

  • mechanizm pomiarowy dokonujący pomiarów siły pochodzącej od masy ciała położonego na szalce wagi
  • miernik wagowy będący przyrządem elektronicznym przekształcającym sygnał analogowy lub cyfrowy pochodzący z mechanizmu pomiarowego, na wskazanie masy, które jest odczytywane przez użytkownika bezpośrednio z wyświetlacza umieszczonego w mierniku lub z systemu komputerowego współpracującego z miernikiem
  • szalka lub pomost wagowy, na których umieszcza się przedmioty mające zostać zważone
  • stopki oraz "poziomiczka", umożliwiające ustawienie wagi, w pozycji poziomej do pola grawitacyjnego ziemi

Poszczególne etapy wyznaczania masy

Wszystkie wyżej wymienione elementy wagi odgrywają bardzo ważną rolę w procesie ważenia, jednakże przechodząc do meritum sprawy, ważne jest zrozumienie wszystkich poszczególnych etapów, w jakich odbywa się ważenie (wyznaczanie masy) na wadze elektronicznej.

Etap pierwszy - ustawienie wagi w odpowiedniej pozycji

Aby móc przystąpić do wyznaczania masy ciała ( specjalnie nie jest tutaj użyte słowo "wyznaczania ciężaru", gdyż jest to pojęcie błędne i często niewłaściwie interpretowane, więcej informacji na ten temat można odnaleźć na stronie www.iwiedza.net w dziale ciężar, a masa ciała, pomocny przy przeliczaniu jednostek jest również kalkulator jednostek masy i wagi ) należy użyć dwóch elementów znajdujących się w wadze elektronicznej. Pierwszym z nich jest poziomiczka, która podobnie jak standardowa poziomica wyznaczyć ma poziomość płaszczyzny, w tym przypadku szalki znajdującej się na wadze. Aby ustawić szalkę w poziomie należy skorzystać ze stopek znajdujących się na spodzie wagi. Służą one do regulacji wysokości poszczególnych powierzchni szalki. Po wyregulowaniu poziomości szalki wagowej można przystąpić do kolejnego etapu czyli...

Etap drugi - podłączenie wagi do źródła prądu

Jak to mawiają żartobliwie elektronicy "urządzenie elektroniczne podłączone do prądu działa lepiej" i w tym miejscu można rozpocząć kolejny, drugi etap wyznaczania masy. Podłączenie wagi elektronicznej do prądu jest o tyle istotne, iż powinno być dokonywane po uprzednim wyregulowaniu poziomości szalki, w przeciwnym razie dokonany pomiar może okazać się błędny. Wynika to z praw fizyki, gdyż masa ciała wyznaczana jest pośrednio na podstawie pomiaru siły jaka działa na ciało. W przypadku kiedy pomost wagowy jest wypoziomowany występuje tylko składowa pionowa siły, równa sumarycznej sile. W momencie kiedy szalka jest pochyła sumaryczna siła składa się ze składowej poziomej oraz pionowej. Zatem wartość mierzonej masy różni się od tej kiedy szlaka jest wypoziomowana.

Etap trzeci - pomiar masy

Kiedy nasza waga jest przygotowana do ważenia należy umieścić ważony towar na szalce ( lub pomoście ). W przypadku małych wag należy umieścić na szalce badany towar ręcznie lub przy użyciu pincety. Na dużych wagach takich jak waga samochodowa, pojazdy wjeżdżają na pomost, na którym dokonuje się ważenia pojazdu razem z towarem.

Podział wag elektronicznych

Ze względu na przeznaczenie oraz budowę wagi elektroniczne można podzielić na trzy podstawowe grupy:

  • wagi precyzyjne zbudowane na mechanizmie elektromagnetycznym lub jego nowoczesnych odmianach ( przetwornik uniblock, przetwornik kamertonowy ). Wagi te służą do pomiaru niewielkich mas nie przekraczających kliku kilogramów. Charakteryzują się dużą dokładnością oraz precyzją wykonania.
  • wagi techniczne zbudowane w oparciu o jeden przetwornik tensometryczny na którym zamocowana jest platforma ważąca. Służą do pomiaru mas rzędu kilku do kilkuset kilogramów.
  • wagi przemysłowe zbudowane na kilku przetwornikach tensometrycznych. Pomosty ważące są dużych wymiarów dochodzących do kilkunastu metrów. Na takich wagach dokonuje się pomiarów nawet do kilkuset ton.

Wyznaczenie kluczowej definicji

Posiadając podstawową wiedzę z zakresu funkcjonowania wag, można pokusić się o wyznaczenie definicji, która możliwie najprościej przedstawi istotę działania wagi elektronicznej.

Waga elektroniczna jest to waga, w której masa ciała zostaje wyznaczona jako funkcja wartości sygnału elektrycznego, wytworzonego przez ciężar ciała w mechanizmie pomiarowym, zmierzonego przyrządem elektronicznym. Należy pamiętać, iż wyznaczanie masy odbywa się przy udziale siły grawitacji.

Podsumowanie

W wyżej wymienionych paragrafach postaraliśmy się zawrzeć najważniejsze informacje o wagach elektronicznych ich budowie, zasadzie działania oraz poszczególnych rodzajach. Owy dokument jest ciągle rozwijany i udoskonalany, tak aby w jak najszerszym kontekście dokonać szczegółowej analizy tego w jaki sposób działają wagi elektroniczne.

Promocje

WTP-1x1/1.5T

Elektroniczne wagi magazynowe WTP-1x1/1.5T oparte są o cztery czujniki tensometryczne dzięki czemu przystosowane są do stabil...

AWO 10H

Wagi hakowe firmy AWO zaprojektowane są tak, aby mogły pracować zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz budynków. Zasilanie wagi t...

Nowe produkty

strzałka
ACA6200G

Wagi labolatoryjne plus serii ACA/G wyposażone są w RS232C (połączenie z czytnikiem kodów kreskowych lub drukarką), USB-B (ko...

ACA4200G

Wagi labolatoryjne plus serii ACA/G wyposażone są w RS232C (połączenie z czytnikiem kodów kreskowych lub drukarką), USB-B (ko...

Copyright © 2013-2022 WAGOTECHNIKA Lublin. Wszelkie prawa zastrzeżone.