Wagi analityczne
Wagi przemysłowe
Wzorce dużej masy i odważniki
WAGOTECHNIKA

ul. Puławska 25/u7
20-051 Lublin

kom: 697 888 094
e-mail: info@wagotechnika.pl
menu - wagi samochodowe

Budowa wagi samochodowej

Słowem wstępu

Tekst ten jest poświęcony zagadnieniom związanym z wyborem wagi samochodowej, jej umiejscowieniem oraz późniejszą eksploatacją. Zachęcamy do wnikliwej jego analizy oraz wysunięcia wniosków, które mogą Państwu pomóc w wyborze odpowiedniej wagi do ważenia samochodów.

Podłoże wagi

Wiele firm świadczących usługi w zakresie montażu wag samochodowych wystrzega się podawania informacji na temat odpowiedniego przygotowania podłoża pod posadowienie wagi. Po części jest to spowodowane nieprzywiązywaniem znaczenia do jego właściwego wykonania, a po części świadomym działaniem mającym na celu obniżenie ceny wagi.

Czy rzeczywiście przygotowanie podłoża pod wagę nie ma żadnego znaczenia dla jej dalszego poprawnego działania?

Niestety ma. Niewłaściwa decyzja w sprawie umiejscowienia wagi lub prawidłowego przygotowania podłoża pod jej posadowienie może w przyszłości mieć poważne skutki. Jeżeli nie przeanalizujemy dokładnie warunków lokalizacji i pominiemy właściwości gruntu, następstwa mogą być widoczne przez cały okres eksploatacji wagi.

Waga samochodowa musi być posadowiona na stabilnym, dobrze utwardzonym i wypoziomowanym podłożu, co zapewni jej długotrwałe poprawne wskazania.

Na terenie, na którym ustawiona będzie waga należy wykonać minimum trzy odwierty geologiczne. Jeżeli istnieje archiwalna dokumentacja geologiczna danego terenu można odwiertów nie wykonywać.

Podbudowę pod wagę samochodową można wykonać:

  • z tłucznia lub mieszanki stabilizowanych mechanicznie do stopnia zagęszczenia ID=0,8
  • z betonu min. B-20 - zbrojona płyta pod całością wagi

Zalecana jest wymiana podłoża do strefy przemarzania.

Miejsce eksploatacji

Planując budowę wagi samochodowej należy wziąć pod uwagę następujące elementy:

  • miejsce instalacji wagi przeanalizować pod kątem ewentualnych utrudnień przy wjeździe i zjeździe z wagi - należy pamiętać, że wjazd i zjazd z wagi powinien następować w linii prostej - oraz komunikacji wewnątrzzakładowej - o ile to możliwe nieutrudnianie ruchu innym pojazdom
  • sprawdzić możliwości dojazdu do miejsca instalacji wagi sprzętu ciężkiego do budowy fundamentu, samochodu z pomostami wagowymi, jak również dźwigu podczas montażu wagi i legalizacji
  • sprawdzić miejsce posadowienia wagi pod kątem niekolidowania z instalacjami typu światło, woda, gaz itp.
  • zapewnić swobodny odpływ wód opadowych, co zapobiega gromadzeniu się wody pod wagą i wokół wagi w trakcie jej użytkowania

Wybór dostawcy

Wybierając dostawcę wagi samochodowej zwróćmy uwagę na:

  • dostęp do części zamiennych - niektóre firmy nie sprzedają części zamiennych zarówno serwisom jak i klientom indywidualnym, jedynie same świadczą usługi serwisowe; skutek jest taki, że jak przy każdym monopolu ceny usług dyktuje jedna firma, więc można się liczyć z dużymi kosztami eksploatacyjnymi oraz kosztami serwisowymi
  • waga krajowa czy zagraniczna - naprawa zagranicznych wag z reguły sprowadza się jedynie do wymian całych elementów ze względu na brak jakichkolwiek szczegółowych dokumentacji serwisowych, do tego dochodzą wysokie koszty części zamiennych oraz kłopoty z ich nabyciem; wykonanie niektórych wag zagranicznych pozostawia wiele do życzenia - przy dużej częstotliwości ważeń konstrukcja nie wytrzymuje obciążeń i ulega zniekształceniu lub całkowitemu zniszczeniu
  • serwis - firmy produkujące lub importujące wagi, ze względu na swoje dobro, co jest oczywiście logiczne, nie udostępniają dokumentacji technicznych więc przy jakichkolwiek problemach należy się zwrócić do nich i tylko do nich, co może powodować zwiększenie kosztów serwisowych; ponadto możliwości serwisowe niektórych firm są ograniczone, co może wydłużyć w przyszłości czas oczekiwania na naprawę wagi

Podsumowanie

Przy wyborze wagi samochodowej nie należy kierować się głównie ceną, ale również jakością, gdyż każda awaria ( legalizowanej wagi ) może zakończyć się nie tylko naprawą, ale również przeprowadzeniem legalizacji ponownej. Warto więc przemyśleć, ile można zaoszczędzić na urządzeniu, które jest droższe, ale solidniejsze.

 

 

Promocje

WTP-1x1/1.5T

Elektroniczne wagi magazynowe WTP-1x1/1.5T oparte są o cztery czujniki tensometryczne dzięki czemu przystosowane są do stabil...

AWO 10H

Wagi hakowe firmy AWO zaprojektowane są tak, aby mogły pracować zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz budynków. Zasilanie wagi t...

Nowe produkty

strzałka
ACA6200G

ACA4200G

Copyright © 2013-2022 WAGOTECHNIKA Lublin. Wszelkie prawa zastrzeżone.