Wagi analityczne
Wagi przemysłowe
Wzorce dużej masy i odważniki
WAGOTECHNIKA

ul. Puławska 25/u7
20-051 Lublin

kom: 697 888 094
e-mail: info@wagotechnika.pl
menu - wagi samochodowe

Instrukcja użytkowania wagi samochodowej

Waga samochodowa jest obiektem budowlanym przeznaczonym do statycznego ważenia pojazdów samochodowych oraz mogącym służyć do dokonywania rozliczeń handlowych (tylko w przypadku, gdy waga jest legalizowana). Maksymalny udźwig oraz inne dane metrologiczne wagi określone są na tabliczce znamionowej, znajdującej się na mierniku wagowym.

Uwaga! W żadnym wypadku nie należy przekraczać podanej na tabliczce max. wartości obciążenia wagi, gdyż może to spowodować trwałe uszkodzenie czujników wagowych.

Ogólne zasady bezpiecznego użytkowania wagi

Urządzenie należy obsługiwać zawsze zgodnie z ogólnymi zasadami BHP. Przed rozpoczęciem pracy z urządzeniem, należy zapoznać się z zasadami bezpieczeństwa, zaleceniami producenta i instrukcją obsługi miernika. Instrukcje należy zachować i korzystać z nich w przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących obsługi urządzenia.

Zasady bezpieczeństwa

 • Aby uruchomić wagę należy załączyć ją do zasilania (gniazdo z uziemieniem) i odczekać ok. 15 minut, aby ustabilizowała się temperatura elementów elektronicznych
 • Należy chronić przewody miernika przed uszkodzeniem: przygniataniem, przyciskaniem, przecieraniem i załamaniem, zwłaszcza w pobliżu wtyczek. Nie należy przenosić miernika trzymając za przewody, jak również nie wyciągać wtyczki z gniazdka ciągnąc za przewód
 • Na czas wyładowań atmosferycznych lub dłuższych okresów nieużywana odłączać urządzenie od zasilania
 • Unikać częstego załączania i wyłączania zasilania wagi
 • Zabezpieczyć przed uszkodzeniem przewód pomiarowy (między miernikiem, a puszką połączeniową) oraz przewody czujników tensometrycznych
 • W przypadku zauważenia jakichkolwiek nieprawidłowości w pracy, nie wolno podejmować prób samodzielnej naprawy urządzenia, ponieważ otwarcie lub zdjęcie pokrywy może narazić użytkownika na porażenie prądem lub inne niebezpieczeństwa. Samodzielna ingerencja w urządzenie powoduje automatycznie utratę gwarancji na całą wagę. Należy skontaktować się z serwisem wag posiadającym odpowiednie kompetencje do naprawy tego typu urządzeń
 • W przypadku wagi najazdowej, która jest zamontowana 45cm ponad poziom gruntu należy zachować szczególną ostrożność przy poruszaniu się po niej, szczególnie podczas wchodzenia czy wychodzenia z pojazdu

Zalecenia

 • Z punktu widzenia bezpieczeństwa jak i trwałości samej wagi zalecamy, aby pojazdy wjeżdżały i zjeżdżały z pomostów wagowych przy małych prędkościach (max. 10 km/h)
 • Unikać gwałtownych wjazdów, zjazdów oraz silnego hamowania na wadze
 • Dopilnować, aby ważone pojazdy zawsze znajdowały się centralnie na wadze, gdyż nierównomierne obciążanie pomostów może mieć wpływ na „żywotność” wagi oraz prawidłowość pomiarów
 • Nie najeżdżać kołami samochodu na włazy w pomostach. Są to włazy serwisowe niedostosowane do poruszania się po nich pojazdów samochodowych
 • Należy pamiętać o regularnym czyszczeniu przestrzeni pod wagą, zwłaszcza wszędzie tam gdzie urządzenie narażone jest na duże zabrudzenie, okresowo zdejmować uszczelki z wagi i czyścić przestrzenie między pomostami i podporami wagi sprawdzać, czy gumowe odboje nie są zblokowane (powinny być luźne)
 • Waga samochodowa wymaga przeprowadzania okresowych przeglądów i konserwacji, zalecamy wykonywanie przeglądów dwa razy do roku, najlepiej przed i po okresie zimowym

Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do pracy w zakresie temperatur od –10oC do +40oC

Promocje

WTP-1x1/1.5T

Elektroniczne wagi magazynowe WTP-1x1/1.5T oparte są o cztery czujniki tensometryczne dzięki czemu przystosowane są do stabil...

AWO 10H

Wagi hakowe firmy AWO zaprojektowane są tak, aby mogły pracować zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz budynków. Zasilanie wagi t...

Nowe produkty

strzałka
ACA6200G

Wagi labolatoryjne plus serii ACA/G wyposażone są w RS232C (połączenie z czytnikiem kodów kreskowych lub drukarką), USB-B (ko...

ACA4200G

Wagi labolatoryjne plus serii ACA/G wyposażone są w RS232C (połączenie z czytnikiem kodów kreskowych lub drukarką), USB-B (ko...

Copyright © 2013-2022 WAGOTECHNIKA Lublin. Wszelkie prawa zastrzeżone.