Wagi analityczne
Wagi przemysłowe
Wzorce dużej masy i odważniki
WAGOTECHNIKA

ul. Puławska 25/u7
20-051 Lublin

kom: 697 888 094
e-mail: info@wagotechnika.pl
menu - wagi samochodowe

Serwis wag

mapa

Od początku istnienia naszej firmy zajmujemy się naprawą wag oraz urządzeń ważących różnego typu. Zdobyte doświadczenie pozwala nam na szybką diagnozę oraz sprawne usuwanie usterek. Aby przyspieszyć naprawę urządzeń, nasz serwis informuje Państwa telefoniczne o dokonanej naprawie.

W ramach serwisu świadczymy dla Państwa następujące usługi:  

 • naprawa wag elektronicznych i mechanicznych, w tym kalibracja wag wzorcami masy
 • przygotowanie wag oraz odważników do legalizacji lub wzorcowania
 • naprawa urządzeń współpracujących z wagami samochód serwisowy naszej firmy
 • hybrydyzacja wag mechanicznych
 • konserwacja wag mechanicznych oraz elektronicznych
 • wstępna wycena kosztów naprawy na życzenie klienta
 • nowoczesne, sprawne zaplecze techniczne
 • dojazd do klienta na terenie całej Polski!

Jesteśmy autoryzowanym serwisem producentów wag elektronicznych.

Oprócz certyfikatów firm AXIS i CAS posiadamy niezbędną wiedzę, aby móc naprawiać sprzęt różnych producentów wag elektronicznych, wag mechanicznych, drukarek wagowych, wyświetlaczy wagowych oraz wielu innych urządzeń współpracujących z wagami. Staramy się, aby nasze usługi były świadczone z dotrzymaniem terminów napraw.
Zapraszamy do skorzystania z usług naszego serwisu oraz zapoznania się z poniższymi poradami, które mogą pomóc przedłużeniu żywotności urządzeń ważących.

Porady dotyczące prawidłowego użytkowania wag elektronicznych oraz mechanicznych

Podstawowym zakresem zastosowań wag są:

 • określanie masy, ilości lub jakości towarów w celu uzyskania prawidłowej podstawy do wykonywania rozliczeń
 • pomiary mające za zadanie ochronę zdrowia
 • regulację lub kontrolę przebiegu procesów technologicznych

Z zastosowań wag wynika obowiązek ich legalizacji oraz użytkowania w stanie nie budzącym żadnych prawnych wątpliwości. Od takich obowiązków zwolnione są między innymi wagi nie służące do rozliczeń handlowych, czyli do tzw. użytku własnego. Legalizacja wag wykonywana jest przez powołane do tego organy administracji miar. Docelowo ma za zadanie wystawienie dowodu, który świadczy o tym iż dany przyrząd pomiarowy może służyć do zastosowań wyznaczonych przez odpowiednie przepisy. Jeżeli waga nie spełnia odpowiednich kryteriów powinna zostać oddana do regulacji lub naprawy.

Kilka najważniejszych punktówJak prawidłowo użytkować wagę?

Warunki właściwego stosowania wag można odnaleźć w przepisach, które określają rodzaj obrotu gospodarczego, do którego waga została dopuszczona, okres ważności legalizacji, sposób w jaki waga powinna być ustawiona oraz wiele innych parametrów mających wpływ na poprawność wyników ważenia.

 1. Waga w czasie ważenia powinna być prawidłowo ustawiona na sztywnym podłożu, które nie ulega ugięciom pod wpływem obciążenia wagi. Do prawidłowego wypoziomowania ustawienia wagi w pionie służy tzw. poziomiczka. Nieprawidłowe wypoziomowanie wagi skutkuje obarczeniem dodatkowym błędem wskazania wynikającym z pochylenia wagi względem podłoża. Jeżeli podłoże jest nierówne należy sprawdzić czy nie stanowi to przeszkody w stabilnym, bez dodatkowych drgań, pomiarze. Podstawą dokładnego ważenia jest przykładowe wyregulowanie stopek znajdujących się pod wagą w taki sposób sposób, aby otrzymać zerowe położenie równowagi. Częstotliwość sprawdzania stanu wypoziomowania urządzenia uzależnione jest od warunków w jakich waga jest użytkowana. W szczególności dotyczy to wag, w których w czasie użytkowania może zachodzić zmiana masy nośni ładunkowej, np. wag zbiornikowych ważących materiały oblepiające się, wag utajonych na otwartej przestrzeni, narażonych na dodatkowe działanie czynników atmosferycznych.

 2. Ważenie ładunków na wadze powinno być dostosowane do jej zakresu pomiarowego . Urządzenia nie należy przeciążać, gdyż spowodować to może jego uszkodzenie lub trwałe pogorszenie własności metrologicznych. Nie należy także ważyć ładunków o zbyt małej masie (poniżej 5% obciążenie maksymalnego wagi) z powodu zbyt dużego błędu względnego. Istotnym dla trwałości wagi jest sposób jej obciążania.
  1. Wagi mechaniczne: wagi wysokiej dokładności wyposażone są w wyłącznik zabezpieczający przed szkodliwym wpływem sił dynamicznych  występujących przy obciążaniu wagi. W wagach średniej dokładności lub zwykłej wyłączniki na ogół nie są stosowane. W wagach tych przy zbyt gwałtownych obciążeniach lub przy rzucaniu ładunku na pomost występują wstrząsy i przeciążenia prowadzące do uszkodzeń lub szybkiego zużycia mechanizmu dźwigniowego. W wagach wyposażonych w podchwyt dźwigni głównej( wagi dziesiętne, przesuwnikowe) należy unieruchamiać dźwignię przy zmianach obciążania pomostu.
  2. Wagi elektroniczne: posiadają elementy odbojowe, które mają zabezpieczać pomost ważący przed zbyt dużymi ruchami. W odróżnieniu od wag mechanicznych w wagach elektronicznych całe obciążenie przenoszone jest przez tensometry dlatego ze względów bezpieczeństwa stosuje się tensometry o większej nośności niż nośność samej wagi oraz dodatkowo tensometry same w sobie mają przeciążalność krytyczną na poziomie od 120-150% w zależności od modelu i producenta.
 3. Sposób użytkowania powinien być zgodny z zaleceniami lub instrukcją producenta.
  1. Wagi mechaniczne: w wagach przesuwnikowych przy równoważeniu ząbek przesuwnika powinien być uniesiony ponad podzielnię wrębową, aby nie ślizgał się po podzielni, nie uderzał o wręby, gdyż powoduje to zniekształcenie wrębu i ząbka. Przestawianie pokręteł i dźwigni urządzeń włącznikowych, drukujących lub urządzeń do nastawiania ceny, powinno być możliwie łagodne , bez szarpnięć- wydłuża to bowiem żywotność wagi.
  2. Wagi elektroniczne: w wagach tych w większości mierników w przypadku przeciążenia wagi pojawia się komunikat powiadamiający o tym, że nośność maksymalna wagi została przekroczona. Oprócz tego zalecane jest, aby w wagach typowo przemysłowych np. wagi najazdowe lub samochodowe wjeżdżać na wagę ze stałą prędkością najlepiej 5km/h i unikać gwałtownych hamowań oraz szarpnięć.
 4. Wagi powinny być utrzymywane w czystości. Zabrudzenie (zapylenie) zmienia zerowe położenie równowagi i pogarsza dokładność pomiaru przez zwiększenie oporów ruchu mechanizmu dźwigniowego i przyspiesza zużycie wagi.
 5. Pomieszczenie, w którym wagi są używane powinno mieć wymaganą dla danego rodzaju i konstrukcji wagi temperaturę i wilgotność. Dotyczy to szczególnie wag wysokiej dokładności, które powinny być użytkowane w pomieszczeniach o stabilizowanej temperaturze. Do wskazań tych wag doliczone są poprawki uwzględniające wpływ zmian temperatury i ciśnienia zachodzących w czasie ważenia. Wagi klasy średniej i zwykłej dostosowane są na ogół do pracy w temperaturze od -10C do +40C. Wagi dostosowane do pracy w innym zakresie temperatur mają podany zakres na tabliczce znamionowej.
 6. Należy pamiętać, iż wagi wyposażone w elementy lub zespoły elektroniczne (mierniki cyfrowe, czujniki tensometryczne, elektroniczne oprogramowanie spełniające różnorakie funkcje) są bardzo wrażliwe na działanie niskich temperatur i mogą być zniszczone na skutek przetrzymywania ich w temperaturach ujemnych. Podzespoły elektroniczne wag są także wrażliwe na wilgoć. Z reguły wagi tego rodzaju nie powinny być używane w warunkach wilgotności względnej powyżej 70%. Wagi pracujące w chłodniach lub w zakładach mięsnych gdzie wilgotność względna jest rzędu 90% powinny być umieszczane w specjalnych podgrzewanych kabinach osuszających. Niespełnienie tego wymagania skraca znacznie żywotność wagi.
 7. Wagi fundamentowane, zamontowane na otwartej przestrzeni (samochodowe, wagonowe) powinny być okresowo zabezpieczane antykorozyjnie. Należy pamiętać, że czynniki atmosferyczne wywierają wpływ na wyniki ważenia i w związku z tym trzeba unikać użytkowania tych wag przy intensywnych opadach lub silnym wietrze. Pojazdy powinny być ważone w ten sposób, że wszystkie koła pojazdu spoczywają na pomoście (pomostach) wagi i nie jest on połączony cięgnami z pojazdami sąsiednimi ustawionymi poza pomostem wagi.

Podsumowanie

Powyższe porady są bardzo istotne podczas użytkowania wag zarówno elektronicznych jak i mechanicznych. Prawidłowy proces eksploatacji urządzeń ważących może przynieść wiele korzyści np. ominięcie często kosztownych usług serwisowych. Prawidłowe użytkowanie wydłużyć może nie tylko czas działania wagi, ale również w wagach zalegalizowanych pozwoli uniknąć ponownej legalizacji z powodu zdjęcia plomb serwisowych.

 

Promocje

WTP-1x1/1.5T

Elektroniczne wagi magazynowe WTP-1x1/1.5T oparte są o cztery czujniki tensometryczne dzięki czemu przystosowane są do stabil...

AWO 10H

Wagi hakowe firmy AWO zaprojektowane są tak, aby mogły pracować zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz budynków. Zasilanie wagi t...

Nowe produkty

strzałka
ACA6200G

Wagi labolatoryjne plus serii ACA/G wyposażone są w RS232C (połączenie z czytnikiem kodów kreskowych lub drukarką), USB-B (ko...

ACA4200G

Wagi labolatoryjne plus serii ACA/G wyposażone są w RS232C (połączenie z czytnikiem kodów kreskowych lub drukarką), USB-B (ko...

Copyright © 2013-2022 WAGOTECHNIKA Lublin. Wszelkie prawa zastrzeżone.