Wagi analityczne
Wagi przemysłowe
Wzorce dużej masy i odważniki
WAGOTECHNIKA

ul. Puławska 25/u7
20-051 Lublin

kom: 697 888 094
e-mail: info@wagotechnika.pl
menu - wagi samochodowe

ODWAŻNIKI / WZORCE MASY

W naszej ofercie znajdują się cztery klasy odważników: E2, F1, F2 oraz  M1.

Pod tabelami przedstawiającymi opis zawartości zestawów z odważnikami znajduje się osobna rubryka
poświęcona fragmentowi dokumentu międzynarodowej organizacji OIML, która w 2004 roku wyznaczyła
standardy dotyczące dopuszczalnych błędnych wartości poszczególnych klas odważników.

Wypożyczamy również odważniki 25kg oraz 1t w tym celu zapraszamy do naszej wypożyczalni wzorców.

Wzorce masy klasy E2
Zestaw 1mg-500mg Zestaw zawiera 13 szt. miligramowych wzorców masy:
3x1mg; 2mg; 5mg; 2x10mg; 20mg; 50mg; 2x100mg; 200mg; 500mg.
Zestaw 1g-100g Zestaw zawiera 7 szt. gramowych wzorców masy:
1g; 2g; 5g; 10g; 20g; 50g; 100g.
Zestaw 1g-200g Zestaw zawiera 8 szt. gramowych wzorców masy:
1g; 2g; 5g; 10g; 20g; 50g; 100g; 200g.
Zestaw 500g-2kg Zestaw zawiera 3 szt. wzorców masy:
500g; 1kg; 2kg.

Wzorce masy E2
- pojedyncze

1g
2g
5g
10g
20g
50g
100g
200g
500g
1kg
2kg


 

Wzorce masy klasy F1
Zestaw 1g-200g Zestaw zawiera 8 szt. wzorców masy:
1g; 2g; 5g; 10g; 20g; 50g; 100g; 200g.
Zestaw 1g-500g Zestaw zawiera 9 szt. wzorców masy:
1g; 2g; 5g; 10g; 20g; 50g; 100g; 200g; 500g.
Zestaw 500g-5kg Zestaw zawiera 4 szt. wzorców masy:
500g; 1kg; 2kg; 5kg.
Zestaw 500g-10kg Zestaw zawiera 5 szt. wzorców masy:
500g; 1kg; 2kg; 5kg; 10kg.

Wzorce masy F1
- pojedyncze

1g
2g
5g
10g
20g
50g
100g
200g
500g
1kg
2kg
5kg
10kg


 

Wzorce masy klasy F2

Zestaw 1g-200g Zestaw zawiera 8 szt. wzorców masy:
1g; 2g; 5g; 10g; 20g; 50g; 100g; 200g
Zestaw 1g-500g Zestaw zawiera 9 szt. wzorców masy:
1g; 2g; 5g; 10g; 20g; 50g; 100g; 200g; 500g.
Zestaw 500g-5kg Zestaw zawiera 4 szt. wzorców masy:
500g; 1kg; 2kg; 5kg;
Zestaw 500g-10kg Zestaw zawiera 5 szt. wzorców masy:
500g; 1kg; 2kg; 5kg; 10kg.
Wzorce masy F2
- pojedyncze
1g
2g
5g
10g
20g
50g
100g
200g
500g
1kg
2kg
5kg
10kg
20kg

 

 

Wzorce masy klasy M1

Zestaw 1g-200g Zestaw zawiera 8 szt. wzorców masy:
1g; 2g; 5g; 10g; 20g; 50g; 100g; 200g.
Zestaw 1g-500g Zestaw zawiera 9 szt. wzorców masy:
1g; 2g; 5g; 10g; 20g; 50g; 100g; 200g; 500g.
Zestaw 500g-5kg Zestaw zawiera 4 szt. wzorców masy:
500g; 1kg; 2kg; 5kg;
Zestaw 500g-10kg Zestaw zawiera 5 szt. wzorców masy:
500g; 1kg; 2kg; 5kg; 10kg.
Wzorce masy M1
- pojedyncze
1g
2g
5g
10g
20g
50g
100g
200g
500g
1kg
2kg
5kg
10kg
20kg

 

 

Tabela maksymalnych dopuszczalnych błędnych wartości dla odważników

(wartości błędów podane w miligramach)

Wartość
nominalna
odważnika

Klasa E1 Klasa E2 Klasa F1 Klasa F2 Klasa M1 Klasa M1–2 Klasa M2 Klasa M2–3 Klasa M3
 5 000 kg      25 000  80 000  250 000  500 000  800 000  1 600 000  2 500 000
 2 000 kg      10 000  30 000  100 000  200 000  300 000  600 000  1 000 000
 1 000 kg    1 600  5 000  16 000  50 000  100 000  160 000  300 000  500 000
 500 kg    800  2 500  8 000  25 000  50 000  80 000  160 000  250 000
 200 kg    300  1 000  3 000  10 000  20 000  30 000  60 000  100 000
 100 kg    160  500  1 600  5 000  10 000  16 000  30 000  50 000
 50 kg  25  80  250  800  2 500  5 000  8 000  16 000  25 000
 20 kg  10  30  100  300  1 000    3 000    10 000
 10 kg  5.0  16  50  160  500    1 600    5 000
 5 kg  2.5  8.0  25  80  250    800    2 500
 2 kg  1.0  3.0  10  30  100    300    1 000
 1 kg  0.5  1.6  5.0  16  50    160    500
 500 g  0.25  0.8  2.5  8.0  25    80    250
 200 g  0.10  0.3  1.0  3.0  10    30    100
 100 g  0.05  0.16  0.5  1.6  5.0    16    50
 50 g  0.03  0.10  0.3  1.0  3.0    10    30
 20 g  0.025  0.08  0.25  0.8  2.5    8.0    25
 10 g  0.020  0.06  0.20  0.6  2.0    6.0    20
 5 g  0.016  0.05  0.16  0.5  1.6    5.0    16
 2 g  0.012  0.04  0.12  0.4  1.2    4.0    12
 1 g  0.010  0.03  0.10  0.3  1.0    3.0    10
 500 mg  0.008  0.025  0.08  0.25  0.8    2.5    
 200 mg  0.006  0.020  0.06  0.20  0.6    2.0    
 100 mg  0.005  0.016  0.05  0.16  0.5    1.6    
 50 mg  0.004  0.012  0.04  0.12  0.4        
 20 mg  0.003  0.010  0.03  0.10  0.3        
 10 mg  0.003  0.008  0.025  0.08  0.25        
 5 mg  0.003  0.006  0.020  0.06  0.20        
 2 mg  0.003  0.006  0.020  0.06  0.20        
 1 mg  0.003  0.006  0.020  0.06  0.20        

* Tabela pochodzi z oficjalnego dokumentu OIML R 111-1 Edition 2004 (E)


Ceny za nasze odważniki ustalamy indywidualnie z klientem. Zapraszamy do kontaktu telefonicznego bądź wysyłania e-maili z zapytaniami.

 

Copyright © 2013-2022 WAGOTECHNIKA Lublin. Wszelkie prawa zastrzeżone.